lQLPJxbXbUXXyc7NAUvNB4CwHjeOvqoGZysDYgWKekAdAA_1920_331

Biz hakda

Biz kim?

wusndl

“HY Metals” 2010-njy ýylda esaslandyrylan “Sheet Metal and Precision Machining” kompaniýasydyr. Biz kiçijik garaagedan 6 sany doly önümçilik desgasyna, 4 sany demir zawodyna, 2 sany CNC işleýiş dükanyna çenli ep-esli ösdik.

2017-nji ýylda döredilen 2-nji HY metal zawody, 5000㎡ 60 işgäri, 10 bölüm, inerener dpt, QC dpt, lazer kesmek dpt, egilmek dpt, gural dpt, möhürleme dpt, CNC öwrüm, kebşirleme dpt.

Metal ýasamak, ähli pudaklarda diýen ýaly ulanylýar, adaty senagat dizaýny, elektron bölekleri (EMI RF gorag, kontakt bahary), aragatnaşyk torunyň şassisi, akylly terminal bölekleri, howa giňişligi bölekleri, awtoulag listi, awtoulag nawigasiýa ulgamy, lukmançylyk enjamlary, kompýuter ses gürleýjisi pleýer, howpsuzlyk halas ediş enjamlary, Öý enjamlary (gap ýuwýan maşyn, howa ýagdaýy, LCD telewizor arka plastinka,) we ş.m.her täze müşderi biziň üçin penjire açýar.

Öndüriji

Doly enjamlaşdyrylan, 12 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan işçiler taýýarlandy we ökde;

Hil kepillendirilýär

ISO9001: 2015 şahadatnamasy we ugratmazdan ozal 100% barlandy;

Gysga öwrümli gurşun wagty

1-4 sagadyň içinde sitatalar;Prototipler 1-7 gün çalt;

In Engineener goldawy

Dizaýny ara alyp maslahatlaşmak we goldaw hödürlemek üçin elýeterli önümçilik inersenerleri;

Bahasy täsirli

Localerli üpjün edijiňizden has gowy baha bilen has gowy hyzmat alyp bilersiňiz.

Hil syýasaty: Hil iň ýokary

Käbir prototip böleklerini düzeniňizde esasy aladaňyz näme?

Hil, gurşun wagty, bahasy, bu üç esasy elementi nädip tertiplemek isleýärsiňiz?

Käwagt, müşderi bahany birinji hökmünde kabul edýär, käwagt öňdebaryjy, käte hil bolýar.

Ulgamymyzda Hil hemişe BIRINJI.

Şol bir bahada we şol bir gurşun wagty şertinde beýleki üpjün edijilerden has ýokary hilli garaşyp bilersiňiz.

habarlar (4)

Näme edýäris?

Metal metaldan ýasalan önümler, lazer kesmek, egilmek, möhürlemek, kebşirlemek, perçinlemek, gurnamak;

● CNC freze we öwrüm, EDM, prototipler, pes göwrümli we köpçülikleýin önümçilik;

● faceerüsti gutarmalar: Anodizasiýa, poroşok örtük, çygly pürküji boýag, ýüpek ekran, çägelik, örtük, polat we ş.m.

● Alýumin ekstruziýalary;

● Sim emele getiriş we çeşmeler;

Custom Her dürli adaty metal we plastmassa işleri.

HY Metals, tehniki goldaw ýaly bir bölegi gurmakdan başga-da has köp hyzmat edýär, biz haýsy bölegiň, haýsy pozisiýanyň möhüm, çeýe, talapdygyny bilip, demir metal bölegini nädip dowam etdirmelidiginiň iň gowy çözgüdini tapyp bileris. .etc

1647949225320
1647830861117
1647949225288
1647949225288