Çalt prototip
Metal önümçiligi
CNC enjamlaşdyryş

Biziň hyzmatymyz

1-7 gün gysga öwrümli her dürli ýöriteleşdirilen metal we plastmassa bölekleri üçin BIR-STOP hyzmaty.

 • Ulgamymyzda Hil hemişe BIRINJI.Şol bir bahada we şol bir gurşun wagty şertinde beýleki üpjün edijilerden has ýokary hilli garaşyp bilersiňiz.

  Hil

  Ulgamymyzda Hil hemişe BIRINJI.Şol bir bahada we şol bir gurşun wagty şertinde beýleki üpjün edijilerden has ýokary hilli garaşyp bilersiňiz.

 • ISO9001: 2015 laýyklykda hil dolandyryş ulgamyny döretdik we önümiň ähli prosesiniň gözegçilikde saklanmagyny we yzarlanmagyny üpjün etdik.

  Şahadatnama

  ISO9001: 2015 laýyklykda hil dolandyryş ulgamyny döretdik we önümiň ähli prosesiniň gözegçilikde saklanmagyny we yzarlanmagyny üpjün etdik.

 • Adaty metal we plastmassa bölekleri üçin prototipler we köpçülikleýin önümçilik üçin bir duralga hyzmaty.Doly enjamlaşdyrylan, 12 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan işçiler taýýarlandy we ökde.

  Biz näme edýäris

  Adaty metal we plastmassa bölekleri üçin prototipler we köpçülikleýin önümçilik üçin bir duralga hyzmaty.Doly enjamlaşdyrylan, 12 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan işçiler taýýarlandy we ökde.

biz hakda
Takyk list metal egilmek we emele getiriş prosesi

“HY Metals” 2010-njy ýylda esaslandyrylan “Sheet Metal and Precision Machining” kompaniýasydyr. Biz kiçijik garaagedan 5 sany doly önümçilik desgasyna, 3 sany demir zawodyna, 2 sany CNC işleýiş merkezine çenli ep-esli ösdik.

has giňişleýin gör
Müşderi bilen pikir alyşma

Geliň, beýleki müşderileriň HY Metals hakda näme diýýänini göreliň