lQLPJxbXbUXXyc7NAUvNB4CwHjeOvqoGZysDYgWKekAdAA_1920_331

önümleri

Çalt prototip bölekleri üçin 3D çap ediş hyzmaty

gysga düşündiriş:

3D çap etmek (3DP) çalt prototip ýazmak tehnologiýasy bolup, oňa goşmaça önümçilik diýilýär.Gurmak üçin gatlakdan çap etmek arkaly poroşok metaldan ýa-da plastmassa we beýleki ýelimleýji materiallardan peýdalanyp, sanly model faýlydyr.

Senagat modernizasiýasynyň yzygiderli ösmegi bilen, adaty önümçilik prosesleri häzirki zaman önümçilik bölekleriniň, esasanam öndürmek kyn ýa-da adaty prosesler arkaly öndürmek mümkin bolmadyk käbir ýörite görnüşli gurluşlaryň gaýtadan işlenişini kanagatlandyryp bilmedi.3D çap etmek tehnologiýasy hemme zady mümkin edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

aubd (1)

3D çap etmegiň artykmaçlyklary?

● Örän çalt eltip bermek, 2-3 gün mümkin
Traditional Adaty amallardan has arzan.
● 3D Çap etmek tehnologiýasy adaty önümçilik tehnologiýasyndan geçýär.Hemme zady çap etmek mümkin.
● Umuman çap etmek, gurnama ýok, wagt we zähmeti tygşytlaň.
● Önümiň diwersifikasiýasy çykdajylary artdyrmaýar.
Artificial Emeli endiklere garaşlylygy azaltmak.
● Material çäksiz birleşme.
Guil Guýruk materialynyň galyndylary ýok.

3D çap etmegiň umumy usullary:

1. FDM: Erän çöketlik galyplary, esasy material ABS

2. SLA: Çüýrük galyndylary ýeňil bejermek, esasy material fotosensiw rezin

3. DLP: Sanly ýagtylygy gaýtadan işlemegiň galyplary, esasy material fotosensiw rezin

SLA we DLP tehnologiýasynyň emele getiriş prinsipi birmeňzeş.SLA tehnologiýasy lazer polýarizasiýa skaner şöhlelenme nokadyny bejermegi kabul edýär, DLP gatlakly bejermek üçin sanly proýeksiýa tehnologiýasyny kabul edýär.DLP-iň takyklygy we çap tizligi SLA klassifikasiýasyndan has gowudyr.

aubd (2)
aubd (3)

“HY Metals” 3D çap etmegiň haýsy görnüşlerini dolandyryp biler?

FDM we SLA HY metallarynda iň köp ulanylýar.

Iň köp ulanylýan materiallar ABS we fotosensiw rezin.

3D çap etmek, esasanam çylşyrymly gurluşlar üçin QTY 1-10 toplum ýaly pes bolanda CNC işleýşinden ýa-da sanjym guýmakdan has arzan we has çalt.

Şeýle-de bolsa, çap edilen materiallar bilen çäklenýär.Diňe käbir plastmassa böleklerini çap edip bileris we metal bölekleri gaty çäklendirip bileris.Şeýle hem, çap edilen bölekleriň üstü işleýiş bölekleri ýaly tekiz däl.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň