lQLPJxbXbUXXyc7NAUvNB4CwHjeOvqoGZysDYgWKekAdAA_1920_331

önümleri

Lazer kesmek, Himiki efirlemek we Suw Jet ýaly takyk metal kesiş amallary

gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Metal metaldan ýasamak amallary: Kesmek, egilmek ýa-da emele getirmek, kakmak ýa-da çyzmak, kebşirlemek we gurnamak.

Metaldan ýasalan materiallar, adatça 1220 * 2440mm ululykdaky käbir metal plitalar ýa-da belli bir giňlikdäki metal rulonlardyr.

Şonuň üçin dürli adaty metal böleklerine görä, ilkinji ädim materialy laýyk ululykda keser ýa-da tekiz nagyş boýunça tutuş tabagy keser.

Metal bölekleri üçin kesmegiň 4 esasy usuly bar:Lazer kesmek, suw uçary, Himiki çyzgy, gurallar bilen möhür basmak.

abusl (1)
abusl (2)

1.1 Lazer kesmek

Lazer kesmek, esasanam takyk metal prototipleri we pes göwrümli önümçilik we möhür kesmäge laýyk gelmeýän käbir galyň materiallar üçin metaldan kesmegiň giňden ulanylýan usulydyr.

Adaty önümçiligimizde, metal kesmegiň 90% -den gowragy lazer kesmek bilen ulanylýar.Lazer kesmek, suw reaktiwinden has oňat çydamlylygy we has tekiz gyralary alyp biler.Lazer kesmek, beýleki usullara garanyňda has köp material we galyňlyk üçin amatly we çeýe.

HY Metals-da 7 lazer kesiji maşyn bar we galyňlygy 0,2mm-12mm bolan Polat, Alýumin, mis, poslamaýan polat ýaly materiallary kesip biler.

Kesmäge çydamlylygy ± 0.1mm edip bileris. (Adaty ISO2768-M ýa-da has gowusy)

Sometimesöne käwagt lazer kesmegiň inçe materiallar üçin ýylylyk deformasiýasy, galyň mis we galyň alýumin metal metal üçin burun we ýiti gyralary ýaly käbir kemçilikleri bar, köpçülikleýin önümçilik üçin möhür kesmekden has haýal we has gymmat.

abusl (3)
abusl (4)

1.2 Himiki usul

Metalyň galyňlygy 1 mm-den has inçe bolmagy üçin, lazer ýylylyk deformasiýasynyň öňüni almak üçin kesmek üçin başga bir wariant bar.

Dökmek, köp deşikli ýa-da çylşyrymly nagyşly ýa-da ýarym nagyşly inçe metal bölekler üçin sowuk kesiş kostýumynyň bir görnüşidir.

himiki usul
abusl (6)

1.3 Suw uçary

Suw kesmek diýlip hem atlandyrylýan suw uçary, ýokary basyşly suw uçaryny kesmek tehnologiýasydyr.Kesmek üçin ýokary basyşly suw ulanýan maşyn.Arzan bahasy, aňsat işlemegi we ýokary hasyllylygy sebäpli suw kesmek, esasanam galyň materiallary kesmek üçin senagat kesmekde esasy kesiş usulyna öwrülýär.

Suw reaktiwligi haýal tizligi we gödek çydamlylygy sebäpli takyk metaldan ýasalan önümlerde köplenç ulanylmaýar.

abusl (7)

1.4 Marka kesmek

Marka kesmek, esasanam 1000 sany PC-den ýokary QTY bilen köpçülikleýin önümçilik üçin lazer kesilenden soň iň köp ulanylýan kesiş usulydyr.

Marka kesmek, köp kesilen, ýöne köp mukdarda ownuk metal bölekleri üçin iň oňat wariantydyr.Has takyk, has çalt, arzan we gyralary has ýumşak.

HY Metals topary, hünär tejribämiz bilen bilelikde talaplaryňyza görä, metaldan ýasalan taslamalaryňyz üçin elmydama iň oňat kesiş usulyny berer.

kesmek

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň