lQLPJxbXbUXXyc7NAUvNB4CwHjeOvqoGZysDYgWKekAdAA_1920_331

önümleri

Poroşok örtükli L görnüşli Sheet metal ýaý

gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bölümiň ady Poroşok örtükli L görnüşli Sheet metal ýaý
Standart ýa-da özleşdirilen Custöriteleşdirilen
Ölçegi 120 * 120 * 75mm
Çydamlylyk +/- 0,2mm
Material Ildumşak polat
Faceerüsti gutarýar Poroşok örtülen atlas ýaşyl
Arza robot
Amal Sahypa metal ýasamak, lazer kesmek, metal egilmek, perçinlemek

Methli metaldan ýasalan zerurlyklar üçin ýeke-täk çözgüt bolan HY Metals-a hoş geldiňiz.Toparymyz, müşderiniň dizaýnyndan adaty L görnüşli list metaldan ýasalan ýaýlardan birini hödürlemek bilen buýsanýar.

Qualityokary hilli materiallardan ýasalan bu takyk öndürilen polat kysym robot taslamasynda ulanylýar.Lazer kesmek, metaldan egilmek we perçinlemek arkaly, bu L ýaýyň önümçiliginiň iň ýokary derejededigini üpjün etdik.Ajaýyp ussatlygy, gündelik amaly eşiklere we ýyrtylmagyna çydap bilýär.

Poroşok bilen örtülen atlas ýaşyl reňkli bu önüm diňe bir ajaýyp görünmeýär, eýsem goşmaça berkligi we elementlerden goragy hem hödürleýär.Aýratyn talaplaryňyza laýyk reňk, ululyk we şekil boýunça aýratyn görnüşleri hödürleýäris.L görnüşindäki bu ýaýyň ululygy 120 * 120 * 75mm, enjamyňyz üçin berk we durnukly baglanyşyk üpjün etmek üçin 4 sany ýaýdan aýrylýar.

Metal metal böleklerini öndürmek boýunça 12 ýyldan gowrak tejribe toplap, toparymyzda 4 sany metal zawodlary bar, pul üçin gaty gymmat bolan metal bölekleriňiz üçin ygtybarly hyzmatdaş.Dürli pudaklara ýokary hilli önümler bermek üçin polat, poslamaýan polat, alýumin, mis, bürünç ýaly önümçilik liniýalarymyzda dürli metal materiallaryny ulanýarys.

HY Metals-da metal ýasamaga höwes edýäris we müşderilerimiziň garaşyşlaryndan has ýokary önümleri we hyzmatlary bermäge çalyşýarys.Tejribeli işçi güýjümiz, takyk aýratynlyklaryňyza iň ýokary hilli L ýaýlary öndürmek üçin häzirki zaman desgalaryny we ösen tehnologiýalary ulanýar.

HY Metals topary hiline, täzeligine we müşderiniň kanagatlanmagyna ýokary baha berýär we biz özboluşly islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin iň ýokary derejeli metal bölekleri bilen üpjün etmegi maksat edinýäris.Customörite wariantlar ýa-da metaldan ýasalan önümlerimiz hakda has giňişleýin maglumat almak üçin şu gün bize ýüz tutuň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň