lQLPJxbXbUXXyc7NAUvNB4CwHjeOvqoGZysDYgWKekAdAA_1920_331

önümleri

Metal bölekleri we CNC işlenen bölekleri üçin materiallar we bezegler

gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

HY metallar, 10 ýyldan gowrak iş tejribesi we ISO9001: 2015 şahadatnamasy bolan adaty metal bölekleri we işleýiş bölekleri bilen iň gowy üpjün edijiňizdir.4 sany demir dükan we 2 sany CNC gaýtadan işleýän dükan ýaly 6 sany doly enjamlaşdyrylan zawod bar.

Professional ýörite metal we plastmassa prototip görnüşi we önümçilik çözgütleri bilen üpjün edýäris.

HY Metals, çig maldan ahyrky ulanyş önümlerine çenli bir gezeklik hyzmat berýän toparlaýyn kompaniýa.

Uglerod polat, poslamaýan polat, gural polat, bürünç, alýumin we her dürli işlenip bilinýän plastmassa ýaly materiallary dolandyryp bileris.

Metal bölekleri üçin material we gutar

Gödek klassifikasiýa üçin metaldan ýasalan materiallar esasan öz içine alýarCpolat polat,Poslamaýan polat,Alýumin garyndysyweMis garyndysy4 esasy kategoriýa.

Metaldan ýasalan önümler esasan öz içine alýarÇotga,Polishing,Elektroplating,Poroşok örtük,TingiwopisweAnodizasiýa.

Uglerod polatmetaldan ýasalan önümlerde iň köp ulanylýan materiallardan biridir.Alýuminiýden has güýçli we Poslamaýan polatdan has arzandyr.

Steelöne polat poslamak aňsat.Soňra polat bölekleri üçin örtük gutarmak zerur bolar.

hakda (2)

Sink örtükli uglerod polatdan örtük metal bölekleri

Sink örtügi , Nikel örtük we hrom örtük, adatça poslama garşy maksatly polat metal böleklerinde ulanylýar.Käwagt örtük hem bezeg roluny ýerine ýetirýär.

2B gutarýan poslamaýan polat, diňe çig maly gutar.

Kämahal kosmetiki ýer almak üçin, poslamaýan polatdan ýasalan demir böleklere çotga bitirýäris.

hakda (5)

Poroşok bilen örtülen sary reňkli uglerod polatdan metal metal bölekleri

hakda (3)

Poroşok örtük epoksi rezin örtüginiň bir görnüşidir, galyňlygy elmydama 0,2-0,6 mm aralygynda bolup, örtük gatlagyndan has galyň.

Poroşok palto, çydamlylyga duýgur däl we ýöriteleşdirilen reňk almak isleýän daşarky metal bölekler üçin laýyk gelýär.

Sposlamaýan polatAwtomatlaşdyryş enjamlarynda, Lukmançylyk enjamynda, aşhana önümlerinde we köp sanly açyk ýaýlarda, gabyklarda giňden ulanylýan has gowy pos garşylyk ukyby bar.

Poslamaýan polatbölekler, adatça, hiç hili gutarnykly zerurlyk ýok, diňe çig maly 2B ýa-da Çotga bilen saklaň.

Dürli çotga gutarýan täsiri bolan poslamaýan polat

hakda (4)

Alýumin garyndysyagramyny azaltmak we posdan gowy goramak üçin howa giňişliginde we käbir enjamlaryň gabyklarynda giňden ulanylýar.

Şol bir wagtyň özünde, alýumin garyndysy hem anodizasiýa edilende gaty gowy reňklemek ukybyna eýedir.

Alýumin list metal böleklerinde islän owadan reňkiňizi alyp bilersiňiz.

hakda (6)
hakda (7)

Cdürli görnüşli ustom list metal bölekleri

Tablisa 1. Metal metal bölekleri üçin umumy material we gutar

Swe alýuminiý ekstrudirlenen turbalarda plastmassa we anodizasiýa gutarýar.

Sandblast gutarnykly işlenen bölekleriň material kemçiliklerini ýa-da gural belliklerini ýapyp biler.Anodizasiýa poslama garşy ukyplylygy we şol bir wagtyň özünde alýumin bölekleri üçin iň oňat reňk alyp biler.

Şeýlelik bilen, kosmetiki alýumin bölekleriniň hemmesi üçin çäge daşlamak + anodizasiýa gaty ajaýyp görnüş.

Materiallar

Thickness

Tamamla
Sowuk togalanan polat SHK

SGCC

SECC

SPTE

Galaýy polat

0,5-3.0mm

Poroşok örtük

(Custörite reňkler bar)

Çygly surat

(Custörite reňkler bar)

Silüpek ekran

Sink örtük

(Arassa, gök, sary)

Nikel örtük

Chrome örtük

Elektron örtük, QPQ

Gyzgyn polat SPHC

3.0-6.5mm

Oýumşak polat Q235

0,5-12mm

Sposlamaýan polat SS304, SS301, SS316

0,2-8mm

2B Çig mal gutar,

Çotga

Çotga, ýalpyldawuk

Elektro-polat

Passiw

Spolat

Sbahar klipleri üçin uit

SS301-H, 1 / 2H, 1 / 4H, 3 / 4H

 

Hiç
  Mn65

 

 

Atylylyk bejergisi
Alýumin AL5052-H32,

AL5052-H0

AL5052-H36

AL6061

AL7075

0,5-6.5mm

Himiki filmi arassalaň

Anodizasiýa, gaty anodizasiýa

(Custörite reňkler bar)

Poroşok örtük

(Custörite reňkler bar)

Çygly surat

(Custörite reňkler bar)

Silüpek ekran

Gum çäge

Sandblast + Anodize

Elektroless Nikel örtük

Çotga, Polýak

 
Brass Giň ulanylýar

Elektron komponentler,

geçiriji baglanyşyk bölekleri

0,2-6.0mm

Galaýy örtük

Nikel örtük

Altyn örtük

Çig material

Cgarşydaş
Berilýum mis

Fosfor mis

Nikel kümüş garyndysy Elektron şaýlar

0,2-2.0mm

Çig mal

 

CNC Machined bölekleri üçin material we gutar

CNC gaýtadan işleýän bölekler üçin polat, poslamaýan polat, alýumin, bürünç we her dürli işlenip bilinýän plastmassa materiallary üçin köp ulanylýan materiallar.

CNC bölekleri adatça berk çydamlylygy talap edýär, şonuň üçin örtük gatlagynyň gaty galyň bolmagyna ýol berilmeýär.

Polat we mis bölekleri üçin elektroplatirlemek, alýumin bölekleri üçin anodizasiýa iň meşhur görnüşlerdir.

Material we gutar

Custom CNC dürli görnüşli işlenen bölekler

hakda (9)

Swe alýuminiý ekstrudirlenen turbalarda plastmassa we anodizasiýa gutarýar.

takmynan (10)

Swe alýuminiý ekstrudirlenen turbalarda plastmassa we anodizasiýa gutarýar.

Sandblast gutarnykly işlenen bölekleriň material kemçiliklerini ýa-da gural belliklerini ýapyp biler.Anodizasiýa poslama garşy ukyplylygy we şol bir wagtyň özünde alýumin bölekleri üçin iň oňat reňk alyp biler.

Şeýlelik bilen, kosmetiki alýumin bölekleriniň hemmesi üçin çäge daşlamak + anodizasiýa gaty ajaýyp görnüş.

Nikel örtükli mis bölekleri

Mis garyndy bölekleri üçin iň köp ulanylýan ýerüsti bejergisi galaýy örtük we nikel örtükdir.

Tablisa 2. CNC işleýiş bölekleri üçin umumy material we gutar

Psoňky we gutar Metal garyndysy   Finish
ABS

Alýumin garyndysy

Al6061-T6, AL6061-T651 Deburr, Polýak, Çotga
Nylon AL6063-T6, AL6063-T651 Anodizasiýa, gaty anodizasiýa
PC AL7075 Sandblast
POM(Delrin) AL1060, AL1100 Elektroless nikel plastinka
Asetal AL6082 Hrom / hrom himiki film
PEEK Sposlamaýan polat SUS303,SUS304, SUS304L Passiw
PPSU(Radel® R-5000) SUS316, SUS316L Işlenen ýaly
PSU 17-7 PH, 18-8 PH Işlenen ýaly
PS Tpolat polat A2, # 45, beýleki gurallar polat Atylylyk bejergisi
PEI(Ultem2300) Mpolat polat Steel12L14 Nikel / hrom örtük
HDPE Brass Işlenen ýaly
PTFE(Teflon) Cgarşydaş C36000 Nikel / Altyn / Galaýy örtük
PMMA(Akril) Zgaryndy Işlenen ýaly
PVC Titan 6Al-4V Işlenen ýaly

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Harytkategoriýalary