lQLPJxbXbUXXyc7NAUvNB4CwHjeOvqoGZysDYgWKekAdAA_1920_331

önümleri

 • Takyk CNC işleýiş hyzmaty, 3 ok we 5 ok maşynlary bilen freze we öwrüm

  Takyk CNC işleýiş hyzmaty, 3 ok we 5 ok maşynlary bilen freze we öwrüm

  CNC Machining Köp metal bölekleri we in engineeringenerçilik derejeli plastmassa bölekleri üçin CNC takyk işlemek iň köp ulanylýan önümçilik usulydyr.Şeýle hem prototip bölekleri we pes göwrümli önümçilik üçin örän çeýe.CNC işleýşi, güýç we gatylygy goşmak bilen in engineeringener materiallarynyň asyl aýratynlyklaryny hasam artdyryp biler.CNC Machined bölekleri senagat awtomatlaşdyryş we mehaniki enjam böleklerinde hemme ýerde bar.Işlenen podşipnikleri, işlenen gollary, işlenip taýýarlanan ýaýlary, işlenip örtülen gaplary görüp bilersiňiz ...
 • Çalt prototip bölekleri üçin 3D çap ediş hyzmaty

  Çalt prototip bölekleri üçin 3D çap ediş hyzmaty

  3D çap etmek (3DP) çalt prototip ýazmak tehnologiýasy bolup, oňa goşmaça önümçilik diýilýär.Gurmak üçin gatlakdan çap etmek arkaly poroşok metaldan ýa-da plastmassa we beýleki ýelimleýji materiallardan peýdalanyp, sanly model faýlydyr.

  Senagat modernizasiýasynyň yzygiderli ösmegi bilen, adaty önümçilik prosesleri häzirki zaman önümçilik bölekleriniň, esasanam öndürmek kyn ýa-da adaty prosesler arkaly öndürmek mümkin bolmadyk käbir ýörite görnüşli gurluşlaryň gaýtadan işlenişini kanagatlandyryp bilmedi.3D çap etmek tehnologiýasy hemme zady mümkin edýär.

 • Gysga öwrümli metal prototip

  Gysga öwrümli metal prototip

  Sheet metal prototipi näme?Sheet metal prototip görnüşi, prototipiň we pes göwrümli önümçilik taslamalarynyň bahasyny we wagtyny tygşytlamak üçin möhürleme gurallary bolmazdan ýönekeý ýa-da çylşyrymly metal bölekleri öndürýän çalt prosesdir.USB birikdirijilerinden başlap, kompýuter korpuslaryna, adam kosmos stansiýasyna çenli, gündelik durmuşymyzda, önümçilikde we ylym tehnologiýasy amaly ulgamynda metaldan ýasalan bölekleri görüp bileris.Taslama we ösüş tapgyrynda, resmi gural bilen köpçülikleýin önümçilikden ozal ...
 • Çalt prototipler we pes göwrümli önümçilik üçin uret guýma

  Çalt prototipler we pes göwrümli önümçilik üçin uret guýma

  Uretan kastingi näme ýa-da Vaccum kasting diýilýär?Uret guýmak ýa-da Waksum guýmak, 1-2 hepdäniň dowamynda ýokary hilli prototipi ýa-da önümçilik böleklerini öndürmek üçin rezin ýa-da silikon galyplar bilen örän giňden ulanylýan we gowy ösen çalt gurallaşdyryş prosesi.Metal sanjym galyplary bilen deňeşdirilende has çalt we arzan.Uret guýulmagy, gymmat sanjym galyplaryna garanyňda prototipler we pes göwrümli önümçilik üçin has amatlydyr.Sanjym galyplarynyň gaty gowydygyny hemmämiz bilýäris ...