lQLPJxbXbUXXyc7NAUvNB4CwHjeOvqoGZysDYgWKekAdAA_1920_331

önümleri

 • Cöriteleşdirilen CNC, alýuminiý böleklerini gum örtügi we gara anodizasiýa bilen işledi

  Cöriteleşdirilen CNC, alýuminiý böleklerini gum örtügi we gara anodizasiýa bilen işledi

  Bölümiň ady CNC enjamlaşdyrylan alýuminiý ýokarky gapak we aşaky esas standart ýa-da ýöriteleşdirilen ölçeg φ180 * 20mm çydamlylyk +/- 0.01mm material AL6061-T6 faceerüsti çägeli we gara anodlaşdyrylan amaly awtoulag bölekleri CNC öwrülişi, CNC degirmeni, buraw CNC işleýän alýumin bölekleri - ýokarky gapagy we aşaky düýbi bolan, diametri 180mm, galyňlygy 20mm bolan iki sany disk şekilli bölek.Bu takyk bölekler ajaýyp sazlaşykly işlemek üçin ajaýyp işlenip düzülendir ...
 • Takyk CNC işleýiş hyzmaty, 3 ok we 5 ok maşynlary bilen freze we öwrüm

  Takyk CNC işleýiş hyzmaty, 3 ok we 5 ok maşynlary bilen freze we öwrüm

  CNC Machining Köp metal bölekleri we in engineeringenerçilik derejeli plastmassa bölekleri üçin CNC takyk işlemek iň köp ulanylýan önümçilik usulydyr.Şeýle hem prototip bölekleri we pes göwrümli önümçilik üçin örän çeýe.CNC işleýşi, güýç we gatylygy goşmak bilen in engineeringener materiallarynyň asyl aýratynlyklaryny hasam artdyryp biler.CNC Machined bölekleri senagat awtomatlaşdyryş we mehaniki enjam böleklerinde hemme ýerde bar.Işlenen podşipnikleri, işlenen gollary, işlenip taýýarlanan ýaýlary, işlenip örtülen gaplary görüp bilersiňiz ...
 • Gysga öwrümli metal prototip

  Gysga öwrümli metal prototip

  Sheet metal prototipi näme?Sheet metal prototip görnüşi, prototipiň we pes göwrümli önümçilik taslamalarynyň bahasyny we wagtyny tygşytlamak üçin möhürleme gurallary bolmazdan ýönekeý ýa-da çylşyrymly metal bölekleri öndürýän çalt prosesdir.USB birikdirijilerinden başlap, kompýuter korpuslaryna, adam kosmos stansiýasyna çenli, gündelik durmuşymyzda, senagat önümçiliginde we ylym tehnologiýasy amaly pudagynda metal böleklerini görüp bileris.Taslama we ösüş tapgyrynda, resmi gural bilen köpçülikleýin önümçilikden ozal ...